kapat

Bilim

Esrar bilimi

Esrar etrafındaki bilim, fizikokimyasal ve deneysel bilimleri (doğa ve madde, biyoloji ve özellikle tıp) bir araya getirir. Ama aynı zamanda İnsan'ı, tarihini, davranışını, dilini, sosyal, psikolojik, politikasını ilgilendiren insan bilimleri. Bilimsel olarak tanınan bilginin edinimi bir dizi aşamadan geçer. Toplanan veriler bir kuramlaştırmaya izin verir, kuramsallaştırma tahminler yapmayı mümkün kılar ve bu tahminler daha sonra deney ve gözlemle doğrulanır. Bu tahminler deneye uymadığında bir teori reddedilir. Bu doğrulamaları yapan araştırmacının, bilimsel bilginin ilerlemesi için, bu çalışmayı diğer bilim adamlarına duyurması gerekir. Bunlar bir değerlendirme prosedürü sırasında çalışmalarını onaylar veya vermez.